Toimihenkilökolumni - Kiusaaminen ei kuulu seuratoimintaan

19.3.2019

Mikki Kauste nosti kirjoituksessaan (HS 3.3.) esille tärkeän asian, jonka tulisi olla seuratoiminnan ytimessä kaikissa olosuhteissa: kiusaamista ei tule hyväksyä missään harrastustoiminnassa.

Seuratoiminnassa ei enää voi ajatella, että seuran tehtävänä on vain liikuttaa jalkapallon – tai muun lajin – avulla. Omassa jalkapalloseurassamme Pohjois-Haagan Urheilijoissa (FC POHU) jokainen pelaaja on tärkeä ja haluamme kohdata hänet yksilönä vahvuuksineen ja kehittämistarpeineen. Pelaajan lisäksi kohtaamme yhä useammin myös pelaajan vanhemmat tai tukihenkilöt, jotta osaamme lähestyä lasta tai nuorta oikealla tavalla. Mielestämme pelaajan inhimillinen ja empaattinen kohtaaminen ei ole pois siitä, etteikö seuratoiminta voisi olla tavoitteellista.

Olemme käyttäneet omassa toiminnassamme johtoajatusta, että vaikka lapsen arki kuinka murjoisi, seuramme joukkueharjoituksissa täytyy olla turvallinen ympäristö. Harjoituksissa täytyy olla mahdollisuus hengähtää ja tulla huomioiduksi.

Valmentajat ja toimihenkilöt ovat keskeisessä roolissa kun puhutaan harjoitusten ilmapiiristä. Sisäiset koulutukset ovat hyvä paikka ohjata valmentajia kohtaamaan pelaajat: kuinka pelaajille puhutaan, kuinka huolehditaan että kaikki tulevat nähdyiksi. Tärkeää on myös varmistaa, että kaikki ymmärtävät että omia ja vastustajien pelaajia tulee kunnioittaa. Myös muut seuran toimihenkilöt voivat osaltaan edesauttaa ja tukea näitä tavoitteita pitämällä asian esillä vanhempainilloissa ja arkisissa kentänlaitakeskusteluissa.

Ainakin jalkapallon osalta koen, että seurojen tulisi yhdessä lajiliiton kanssa pitää huolta ettei asia pääse unohtumaan ja että seuroilla on käytännöntyössä tarpeellisia keinoja työstää asiaa valmentajien ja muun henkilöstön kanssa. Palloliiton käynnissä olevan uudelleenorganisoinnin yhteydessä meillä on hyvä sauma lähteä kehittämään valtakunnallista työtä, jotta asia tavoittaisi kaikki Suomen seuratoimijat.

On tärkeää, että seuratoiminta liikuttaa kaiken kiireen ja rajallisten resurssien keskellä myös tunnetasolla. Yhdessä tekemällä voimme saada aikaan muutosta.

Juha-Pekka Partanen
Toiminnanjohtaja
Pohjois-Haagan Urheilijat ry