FC POHU tukirahasto

Tukirahasto on Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry:n perustama rahasto, jonka tarkoituksena on taloudellisesti tukea seuran junioripelaajia. Tukea voi hakea joukkuemaksuun, seuran jäsenmaksuun, varustekustannuksiin tai leirin ja turnauksen osallistumismaksuun.

Rahaston tavoitteena on korostaa seuran vastuuta lasten harrastuksesta sekä mahdollistaa yksittäisten pelaajien harrastaminen perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Tukipäätökset tekee seuran hallituksen erikseen nimittämä ohjausryhmä.

Rahaston hallinto on erillinen ja varat omalla tilillään. Varoja ei voi käyttää muuhun toimintaan kuin säädettyyn tarkoitukseen. Seura ja rahaston ohjausryhmä panostaa vuosittain eri tavoin tukirahaston jaettavien varojen keräämiseen. Tukea voi hakea ympäri vuoden mutta erillinen haku aina alkukeväästä

Seuralle on tärkeää mahdollistaa harrastus lapselle tai nuorelle eikä joudu luopumaan harrastuksestaan perheen varojen niukkuuden vuoksi.

KUKA VOI HAKEA TUKEA?
Tukea voidaan hakea lapsen tai nuoren harrastusmaksuihin, kun hän kuuluu johonkin FC POHU:n joukkueeseen ja on seuran jäsen. Täysi-ikäinen junioripelaaja (18-20 vuotias) hakee itse tukea omalla nimellään.

KUKA TEKEE PÄÄTÖKSET?
Tukirahastolla on riippumaton ohjausryhmä, joka tekee päätökset kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Jokaiselle hakijalla vastataan kirjallisesti hakupäätöksestä.

Ohjausryhmä laatii yhteenvedon hakemusten käsittelystä ja varojen käytöstä seuran hallitukselle. 

KUINKA PALJON TUKEA VOI SAADA
Yksittäisen perheen saama tukisumma riippuu hakijoiden määrästä ja jaettavissa olevista varoista. Avun tarvetta arvioidaan hakemuksen ja mahdollisen vanhempien kanssa käytävän keskustelun perusteella. Päätös pyritään antamaan ehdollisena eli tukisumma korvaa osan haetusta avusta mutta vanhemmat hyväksyvät, että heille jää maksettavaksi tietty omavastuuosuus. Mikäli hakemuksia on paljon, joudutaan hakijoiden taloudellista tilannetta tarkastelemaan kriittisemmin.

Tuen maksaminen
Pelaajalle myönnetty tuki joukkueen toimintaan liittyviin maksuihin maksetaan aina joukkueen tilille.

MISTÄ VARAT TUKIRAHASTOON
Seuran tukirahaston ohjausryhmä ja markkinointi- ja viestintäryhmän jäsenet hankkivat omalla vapaaehtoisella työllään kaikki varat tukirahaston tilille. Rahoja kertyy lahjoituksista sekä yhteistyöstä alueen yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

YKSITYISYYS
Hakemusten tiedot ovat luottamuksellisia.

TUKIRAHASTON TILINUMERO (FC POHU/AVUSTUS)
Nordea FI92 1351 3000 1381 79

FC POHU tukirahasto ohjausryhmä

päivitetty 25.10.2023  Helsingissä