Joukkuetoimihenkilöt

Rahastonhoitajan tehtävät

Laskutus ja maksut

  • Muodostaa ja laskuttaa MyClubilla sovitut joukkuemaksut pelaajille.
  • Seuraa maksujen toteutumista ja tarvittaessa lähettää muistutuslaskut. Jos nämä ei tuota tulosta, niin asiaa on käytävä läpi joukkueenjohtajan kanssa ja joukkueenjohtaja on yhteydessä pelaajaan (perheeseen).
  • Saapuvien maksujen kirjaaminen MyClubiin Nordean tiliotteelta.
  • Maksaa joukkueen ostolaskut Nordea tililtä. Seura avaa joukkueelle tilin joukkueen toiminnan alkaessa ja myöntää rahastonhoitajalle tilinkäyttöoikeuden.

Kirjanpito

  • Joukkueen kirjanpidon muodostaminen.
  • Suositeltavin malli on kahdenkertainen kirjanpito excel mallilla.
  • Tiliotteet ja tositteet säilytettävä (paperi tai digi) ja toimitettava vuoden päätyttyä tammikuussa seuran toiminnanjohtajalle yhdessä kirjanpitomateriaalin kanssa.
  • Vuoden lopussa muodostettava kirjanpidon tosite, jolla joukkueen kirjanpito yhdistetään seuran kirjanpitoon.
  • Budjetin laadinta joukkueelle vuoden lopussa seuraavaa vuotta varten yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

Vanhempainillat

  • Esittelee pyydettäessä joukkueen vanhempainilloissa budjetin ja joukkueen taloudellisen tilanteen.