Joukkuetoimihenkilöt

Joukkueenjohtajan tehtävät

Joukkueenjohtaja on jalkapallojoukkueen keskeinen hahmo. Hyvä joukkueenjohtaja tarvitsee monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hänellä tulee olla kärsivällisyyttä ja yhteistyökykyä. Hän on vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä ja vastuussa siitä, että joukkueen
 asiat menevät eteenpäin ja valmentajat voivat keskittyä valmennustyöhön. Joukkueenjohtajalla ei ole urheilullisia vastuualueita.

Hallinto

 • Joukkueenjohtaja järjestää kauden aikana kaksi vanhempainiltaa. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä taloudenhoitajan kanssa, hyväksytetään se vanhemmilla ja valitaan toimihenkilöt. Keväällä budjetin tarkistus. Laatii halutessaan kauden päätteeksi toimintakertomuksen.
 • Ottaa joukkueelle käyttöön ja ylläpitää myClubia (osoitteessa www.myclub.fi).  Joukkueenjohtajan tehtävä on huolehtia, että joukkueen kalenteri ja tapahtumat ovat ajan tasalla.
 • Laatii kauden alussa yhdessä vastuuvalmentajan, vanhempien ja pelaajien kanssa joukkueen pelisäännöt.
 • Hoitaa varuste- ja muut hankinnat joko itse tai yhdessä sovitun varustevastaavan kanssa.
 • Järjestää varainhankinta-asiat ja talkoot yhdessä ennalta sovitun apuhenkilön kanssa.
 • Toimii hallinnollisissa asioissa yhteyshenkilönä seuran ja joukkueen välillä.
 • Hoitaa tiedotuksen vanhemmille tai jakaa tehtävän esim. apujojon tai joukkueen tiedottajan kanssa.
 • Päivittää joukkueen tiedot seuran sivuille sekä jäsenrekisteriin.
 • Aktivoi muita vanhempia mukaan joukkueen ja seuran toimintaan.
 • Suotavaa on, että ylläpitää tietojansa osallistumalla seuran tai Palloliiton jojo-koulutuksiin.
 • Valmennuksen tehtyä urheilullisen kausisuunnitelman (voi elää kauden mittaan)
  • Päivittää kauden alussa Palloliiton Tasoon joukkueen tiedot ja huolehtii kokoonpanojen/ottelupöytäkirjojen täyttämisestä.
  • Varmistaa pelaajien pelipassien ja vakuutusten voimassaolon.
  • Etsii ja varaa turnaukset yhdessä valmentajien kanssa. Hoitaa turnauksissa joukkueen ilmoittautumiset, pelaajaluettelot, ym. tai delegoi tehtävät ennalta sovitulle ”apu-jojolle”.
  • Etsii harjoitusvastustajat ja varaa harjoitusottelut yhdessä valmentajien kanssa.
  • Pitää kotiotteluissa otteluseurantaa ja ilmoittaa lopputuloksen Tasoon tai delegoi sen esim. pelijojolle (tätä ei vaadita nuorimmissa ikäluokissa).
  • Organisoi vastuuvalmentajan kanssa ja varaa turnaus- ja leirimatkojen pelit, majoitukset, ruokailut, välipalat, mahdolliset kuljetukset jne.

Talous

 • Vastaa joukkueen taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa ja sitoutuu noudattamaan budjettia.
 • Tarkistaa jäsenmaksut yhdessä taloudenhoitajan kanssa.


Rahastonhoitajan tehtävät

Seura avaa joukkueelle tilin joukkueen toiminnan alkaessa ja myöntää rahastonhoitajalle tilinkäyttöoikeuden.

Laskutus ja maksut

 • Muodostaa ja laskuttaa MyClubin kauttasovitut joukkuemaksut.
 • Seuraa maksujen toteutumista ja tarvittaessa lähettää muistutuslaskut. Jos nämä ei tuota tulosta, niin asia on käytävä läpi joukkueenjohtajan kanssa ja joukkueenjohtaja on yhteydessä pelaajaan (perheeseen).
 • Saapuvien maksujen kirjaaminen MyClubiin Nordean tiliotteelta.
 • Maksaa joukkueen ostolaskut Nordean tililtä. 

Kirjanpito

 • Tekee joukkueen kirjanpidon. Suositeltavin malli on kahdenkertainen kirjanpito Excel-mallilla.
 • Tiliotteet ja tositteet on säilytettävä (paperi tai digi) ja toimitettava vuoden päätyttyä tammikuussa seuran toiminnanjohtajalle yhdessä muun kirjanpitomateriaalin kanssa.
 • Vuoden lopussa on muodostettava kirjanpidon tosite, jolla joukkueen kirjanpito yhdistetään seuran kirjanpitoon.
 • Budjetin laadinta joukkueelle vuoden lopussa seuraavaa vuotta varten yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

Vanhempainillat

 • Esittelee pyydettäessä joukkueen vanhempainilloissa budjetin ja joukkueen taloudellisen tilanteen.