FC POHU harjoitustauko jatkuu joukkuemaksuihin muutoksia

2.4.2020

Seuramme hallitus haluaa varmistaa perinteisen seuramme toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa ja sen vuoksi pyydämme kaikilta jäseniltämme nyt solidaarisuutta. Tämän hetkinen tilanne on haastava kaikille mutta haluamme, että seuran toiminta pysyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa, kun tilanne alkaa palautua. Tiedotamme tilannekuvasta vähintään kerran viikossa. Valtioneuvoston ja edelleen Palloliiton suosituksen mukaisesti FC POHU on keskeyttänyt harjoitus- ja turnaustapahtumat 13.5.2020 asti.

Nykytilanne työllistää ja kuormittaa myös seuran hallitusta ja työntekijöitä jatkuvan selvittelyn, seurannan ja tiedon keräämisen ja välittämisen osalta. Verkostomme suomalaisessa jalkapalloperheessä ovat hyvät ja tiedon välittämiseen seuran sisällä on luotu uusia edellytyksiä. Seuramme yhteistyö Palloliiton ja muiden eteläisen alueen seurojen kanssa on päivittäistä ja sujuvaa.

Olosuhteet - POHU Areena
* POHU Areenan ylläpito vaatii tuloja, jotka kenttäyhtiö saa harjoitusvuorojen vuokrista. Tällä hetkellä ei ole tiedossa muutoksia kenttään kohdistuviin kustannuksiin.
* Kenttä on auki kaikille seuramme pelaajille omatoimiseen harjoitteluun. Omatoimisessa harjoittelussa tulee noudattaa valtioneuvoston päivittyviä ohjeita. Omatoimiseen harjoitteluun liittyviä ohjeita tulee pelaajien ja joukkueiden noudattaa myös muilla kentillä. Ryhmissä harjoittelua tulee valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti välttää.
* POHU Areenaa hallinnoi Pohjois-Haagan Urheilijat ry:n omistama POHU Areena Oy. Rakennetusta olosuhteesta halutaan pitää huolta. Kentän vuosihuolto on tärkeää tehdä normaalisti keväällä ennen pelikauden alkua. Vuosihuolto ja syväputsaus tehtiin suunnitelman mukaisesti 1.4. Huoltotoimet ovat kentän ylläpidon kannalta todella tärkeitä ja kentän elinkaarta saadaan aktiivisella huollolla pidennettyä.

Seuratoiminnan turvaaminen
* Seura pyrkii turvaamaan arjen ilman lomautuksia.
* Työntekijöiden vuosilomia osittain aikaistetaan pidettäväksi huhti-toukokuussa. Työntekijöiden lomat porrastetaan arjen varmistamiseksi ja loma-ajat ilmoitetaan myös seuran jäsenille 9.4. mennessä.
* Työntekijöiden toimenkuvia on muotoiltu vallitsevien olojen mukaan. Harjoitustauon aikana seuran toiminnan tukirakenteita kehitetään ja luodaan edellytyksiä, jotka perustavat entistä laadukkaamman arjen joukkuetoiminnalle tulevaisuudessa.
* Jäsenmaksujen osalta seura ei peri aktiivisesti erääntyneitä jäsenmaksuja mutta viime vuoden avoimien saatavien perintää jatketaan normaalisti. Tämän vuoden jäsenmaksut tulee kuitenkin suorittaa avoimilta osin mahdollisimman pian. Jäsenmaksut ovat yksi tärkeimmistä seuran toimintaedellytyksistä.
* Tilannetta ja toiminnan supistumisen vaikutuksia arvioidaan jatkuvasti.

Maksut
* Seuran hallitus suosittelee joukkueita pitämään joukkuemaksut ennallaan huhtikuun loppuun asti. Mikäli harjoitustauko jatkuu tullaan suosittelemaan joukkuemaksujen alentamista.
* Tapahtumakohtaisilla palkkioilla toimivien valmentajien osalta joukkue voi itse pohtia ja päättää, löytyykö valmentajalle töitä poikkeustilanteen ajaksi.
* Tilanteen ollessa erikoinen kenttäyhtiön tulevaisuus turvataan kuitenkin laskuttamalla vuorot seuralta myös harjoitustauon ajalta. Seura laskuttaa vuorot edelleen joukkueilta voimassa olevien vuorovarausten mukaisesti. Harjoitusvuorojen laskuttamista tarkastetaan, huhtikuun aikana. 
* Etsimme aktiivisesti kustannussäästöjä kenttien ylläpidosta, ja toivomme, että Helsingin kaupunki tukee jollain tavalla kriisissä olevia urheiluseuroja ja kenttäyhtiöitä. Kenttään liittyvät vuokrasopimukset ovat Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aika toimialan alla eli emme voi sellaisenaan yleistää muiden toimialojen vuokrahuojennuksia.
* Harjoitustauon aikana voi joukkueille, seuralle ja kenttäyhtiölle kertyä myös säästöjä ja niiltä osin kun maksuihin tulee seuralle alennuksia, ne siirtyvät edelleen joukkueille.

Kilpatoiminta
* Kilpailutoiminta alkaa noin 2 viikon kuluttua siitä, kun joukkuetoiminta jatkuu
• Tällä hetkellä aloitusajankohtien vaihtoehdot ovat 8.6. ja 27.7.
* Pelien asettelu tehdään toukokuun loppuun asti aseteltujen pelien osalta uudelleen.

Seuramme toimisto työskentelee mahdollisimman normaalisti harjoitustauon aikana. Joukkueiden tukitoimia kehitetään ja työkaluja arkeen työstetään Palloliiton laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
Jatkamme myös mm. kotisivujen, Palloliiton Pelipaikan ja Tason päivittämistä toimihenkilöiden osalta.

YouTube-kanava FC POHU TV on avattu seuramme pelaajille ja valmentajille https://www.youtube.com/channel/UC6dIWXdo-J0j0ZKKhXuhqUw

Harjoitustauon aikana seuran työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä enemmän "normaaliin työaikaan" eli toivomme, että yhteydenotot painotetusti klo 9-17 välillä. Kiireellisissä asioissa olette edelleen yhteydessä tilanteen vaatiessa.

Yhteystiedot:
Juha-Pekka Partanen, toiminnanjohtaja, +358449777815, juha-pekka.partanen@fcpohu.fi
Mika "Billy" Kokko, junioripäällikkö (pojat), +358415359828, billy.kokko@fcpohu.fi
Hantta Tulla, junioripäällikkö (tytöt), naiseten joukkueet, +358449790771, hantta.tulla@fcpohu.fi

Toivomme kaikilta ymmärrystä. Tilanne on vakava mutta yhdessä voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden.